Školení

Dotační management

Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a během jednoho školícího dne s námi získejte teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe Vám ukážeme, jak se rychle a efektivně zorientovat v problematice dotačního managementu.

Komu je kurz určen

Kurz je určen pro zaměstnance úřadů a zástupce samosprávy měst. Pro absolvování kurzu nejsou požadovány žádné znalosti. Provedeme Vás problematikou dotačního managementu krok po kroku.

Okruhy probírané na kurzu

1.    Implementace projektového řízení do procesů  (samospráva x úřad) –  souvislosti v oblasti strategického plánování a procesního řízení (analýza systému);
2.    Projektové řízení jako manažerská funkce:

  • Znalostní a dovednostní požadavky na členy projektového týmu;  
  • Postupy a metody efektivního řízení projektů;

3.    Co je projekt;
4.    Plán realizace:

  • Projektový tým a vymezení rolí;
  • Identifikace dotčených osob;
  • Rozsah projektového řízení;
  • Ověření postupů;
  • Definice týmových rolí;
  • Identifikace potřebných šablon pro řízení projektů;
  • Revize a aktualizace interní dokumentace;

5.    Možné schéma sytému řízení projektů z hlediska organizační struktury – příklad dobré praxe;
6.    Programové období 2014+ a dotační politika, aktuálně běžící výzvy pro předkládání projektů a další harmogram – souvislosti a praktická doporučení při zpracování projektových žádostí včetně potřebných příloh (např. studií proveditelnosti), upozornění na nejčastější chyby.


Lektorka Vašeho školení

Ing. Barbara Vítková
Barbara působí v oblasti dotačního managementu, strategického plánování již 17 let. Její školení jsou plná názorných a konkrétních příkladů vycházející z její osobou připravených, administrovaných či koordinovaných projektů. Školení jsou připravená strukturovanou formou ve snaze danou problematiku řešit vždy v souvislostech.

Na co se můžete těšit

Odnesete si: tištěné školicí materiály, psací potřeby a osvědčení, které potvrzuje absolvování kurzu „Dotační management“

Občerstvení: neomezené množství kávy a čajů, výborné koláče, čerstvé bagety, teplý oběd

Počet účastníků: maximálně 15

Rozsah školení: 9:00 – 16:00 včetně pauzy na oběd

Vemte svého kolegu s sebou a my vám dáme 10 % slevu pro každého.

 

Novinky

Konference

Aktuální nabídka školení

Z naší aktuální nabídky školení si dovolujeme upoutat Vaši pozornost na tři nově otevřené kurzy: Interní audity dle EN ISO 19011:2018, Interní auditor ISO 9001 a Dotační management.

více info


Ucelený balíček služeb v oblasti marketingových aktivit organizací a společností

Dovolíme si představit další ucelený balíček služeb, a to v oblasti marketingových aktivit organizací a společností. Proč je důležité nepodcenit marketingovou strategii? A v čem spočívá naše pomoc v oblasti marketingu?

číst článek


Kurz Revize norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Pokud Vás trápí, jak připravíte svoji firmu na certifikaci podle nových požadavků ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, tak jsme si dovolili v termínu 19. 06. 2018 v Liberci pro Vás připravit praktický workshop

číst článek


Nabídka v oblasti školení

Vzhledem k neustále se měnícím nárokům ekonomického prostředí je formování odborné kvalifikace a neustálé zlepšování úrovně pracovních schopností managementu nutnou „standardní“ součástí každé organizace, která chce úspěšně v dlouhodobém časovém horizontu fungovat a prosperovat ...

číst článek


EFFeM na Facebooku