Školení

Interní auditor ISO 9001

Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a během dvou dní s námi získejte teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích normy a jak projít úskalím interního auditu, jak se na něj připravit a jak napsat zprávu z auditu.

Komu je kurz určen

Kurz je určen pro všechny, kteří zavádějí, zlepšují a auditují ISO 9001. Pro absolvování kurzu nejsou požadovány žádné znalosti. Provedeme vás normou a interním auditem krok po kroku.

Co se na kurzu naučíte?

•    Zvládnete si zavést jednotlivé požadavky normy u vás ve firmě.
•    Pochopíte souvislosti mezi kontextem, očekáváním zainteresovaných stran a z nich vyplývajících rizik a opatření.
•    Naučíte se správně definovat cíle a neshody.
•    Ukážeme vám jak zavést změnové řízení.
•    Odnesete si vzory dokumentů k internímu auditu a ve firmě si je již naplníte.

Obsah kurzu

•    Podrobné vysvětlení požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 na praktických příkladech.
•    Jaké dokumenty jsou potřeba a jak podrobné musí být a naopak jaké dokumenty již dle nové normy vést nemusíte.
•    Seznámení s principy auditování.
•    Jak efektivně naplánovat interní audity.
•    Metody provádění interních auditů.
•    Neshoda není náhoda – aneb, jak zapsat neshodu.
•    Jak při auditu odhalit kritická místa.
•    Jak napsat zprávu z auditu, aby měla hlavu a patu.

Lektorky Vašeho školení

Ing. Kateřina Konečná
Kateřina se specializuje na školení ISO 9001 a na školení interních auditorů. Během 2 let vedla 40 školení a vyškolila kolem 300 posluchačů. Její školení jsou plná názorných a konkrétních příkladů, které čerpá ze své 20 leté praxe v oblasti řízení kvality. Při školeních interních auditorů dokáže jako certifikovaný kouč navést, jak audity úspěšně zvládnout - jakým způsobem s kolegy komunikovat, jak je nenápadným a skrytým tlakem dovést k respektování nastaveného systému. Její školení jsou strukturovaná a vždy pečlivě připravená, stejně jako je ona sama.

Ing. Iva Prokopová, MBA - vaše lektorka
Iva Prokopová má široký rozhled získaný během dlouholeté konzultantské a auditorské praxe. Díky tomu jsou její školení nabitá praktickými příklady, podstatnými informacemi a úsměvy, kterými Iva nikdy nešetří. Žádná otázka ji rozhodně nezaskočí.

Na co se můžete těšit

Odnesete si: tištěné školicí materiály, psací potřeby a osvědčení, které potvrzuje kvalifikaci interního auditora pro ISO 9001:2015

Občerstvení: neomezené množství kávy a čajů, výborné koláče, čerstvé bagety, teplý oběd

Počet účastníků: maximálně 15

Rozsah školení: 9:00 – 16:30 včetně pauzy na oběd

Vemte svého kolegu s sebou a my vám dáme 10 % slevu pro každého.

 

Novinky

Konference

Aktuální nabídka školení

Z naší aktuální nabídky školení si dovolujeme upoutat Vaši pozornost na tři nově otevřené kurzy: Interní audity dle EN ISO 19011:2018, Interní auditor ISO 9001 a Dotační management.

více info


Ucelený balíček služeb v oblasti marketingových aktivit organizací a společností

Dovolíme si představit další ucelený balíček služeb, a to v oblasti marketingových aktivit organizací a společností. Proč je důležité nepodcenit marketingovou strategii? A v čem spočívá naše pomoc v oblasti marketingu?

číst článek


Kurz Revize norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Pokud Vás trápí, jak připravíte svoji firmu na certifikaci podle nových požadavků ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, tak jsme si dovolili v termínu 19. 06. 2018 v Liberci pro Vás připravit praktický workshop

číst článek


Nabídka v oblasti školení

Vzhledem k neustále se měnícím nárokům ekonomického prostředí je formování odborné kvalifikace a neustálé zlepšování úrovně pracovních schopností managementu nutnou „standardní“ součástí každé organizace, která chce úspěšně v dlouhodobém časovém horizontu fungovat a prosperovat ...

číst článek


EFFeM na Facebooku