Školení

Školení dle vyhlášky 50/1978 Sb. §3 - §7

Komu je kurz určen

§3 - Pracovníci seznámení
Pracovníci seznámení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozorněni na možné ohrožení těmito zařízeními

§4 - Pracovníci poučení
Pracovníci poučení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem.

§5 - Pracovníci znalí
Pracovníci znalí jsou ti, kteří mají ukončené odborné vzdělání a po zaškolení složili zkoušku.

§6 Pracovníci pro samostatnou činnost
Pracovníci v rámci samostatné činnosti na elektrických zařízení do 1000 V (se vzděláním vyučení, SO, ÚSO, VŠ) s praxí v délce 1 rok
Pracovníci v rámci samostatné činnosti na hromosvodech (zaškolení) s praxí v délce 6 měsíců
Pracovníci v rámci samostatné činnosti na hromosvodech (se vzděláním vyučení, SO, ÚSO, VŠ) s praxí v délce 3 měsíců

§7 - Pracovníci pro řízení činnosti
Pracovníci pro řízení činnosti na elektrických zařízení do 1000 V (se vzděláním vyučení, SO, ÚSO, VŠ) s praxí v délce 2 roky
Pracovníci pro řízení činnosti na elektrických zařízení do 1000 V (se vzděláním SO, ÚSO, VŠ) s praxí v délce 1 rok
Pracovníci pro řízení činnosti na hromosvodech (zaškolení) s praxí v délce 1 rok
Pracovníci pro řízení činnosti na hromosvodech (se vzděláním vyučení, SO, ÚSO, VŠ) s praxí v délce 6 měsíců

Organizace kurzu:

  1. Seznámení s platnými normami ČSN a harmonizovanými normami EN.
  2. Seznámení s trendy a novými požadavky na el. instalace
  3. Praktická část
  4. Závěrečný TEST – ověření

V případě, že školený účastník prospěje u testu, bude mu vystaveno OSVĚDČENÍ o úspěšném absolvování příslušného §3 - §7 dle vyhlášky 50/1978 Sb.

Termín kurzů bude stanoven na základě vzájemné dohody mezi účastníky a lektorem, a to za podmínky minimálního počtu 6 účastníků na jeden kurz. Ujednání možností je možné prostřednictvím objednávky na emailu info@effem.cz

Ceník kurzů:

§31 100 Kč / osoba
§41 200 Kč / osoba
§51 400 Kč / osoba
§61 500 Kč / osoba
§6, §71 600 Kč / osoba

Lektor Vašeho kurzu
Radek Hrdý
Radek v oboru pracuje již 27 let. Výchozí pro jeho praxi bylo vzdělání v oboru elektromechanik pro stroje a zařízení a dále v oboru elektronik pro měřící a regulační zařízení. Má letité zkušenosti v oblasti řešení jak slaboproudých, tak silnoproudých zařízení. Zajišťuje také projektovou činnost v oblasti elektro. Na základě Osvědčení ev. č.: 3330/8/19/R-EZ-E2A vydaného Technickou inspekcí České republiky, organizací státního odborného dozoru v Praze čj. TICR/4207/2019 provádí revize vyhrazených elektrických zařízení.

Novinky

Konference

Aktuální nabídka školení

Z naší aktuální nabídky školení si dovolujeme upoutat Vaši pozornost na tři nově otevřené kurzy: Interní audity dle EN ISO 19011:2018, Interní auditor ISO 9001 a Dotační management.

více info


Ucelený balíček služeb v oblasti marketingových aktivit organizací a společností

Dovolíme si představit další ucelený balíček služeb, a to v oblasti marketingových aktivit organizací a společností. Proč je důležité nepodcenit marketingovou strategii? A v čem spočívá naše pomoc v oblasti marketingu?

číst článek


Kurz Revize norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Pokud Vás trápí, jak připravíte svoji firmu na certifikaci podle nových požadavků ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, tak jsme si dovolili v termínu 19. 06. 2018 v Liberci pro Vás připravit praktický workshop

číst článek


Nabídka v oblasti školení

Vzhledem k neustále se měnícím nárokům ekonomického prostředí je formování odborné kvalifikace a neustálé zlepšování úrovně pracovních schopností managementu nutnou „standardní“ součástí každé organizace, která chce úspěšně v dlouhodobém časovém horizontu fungovat a prosperovat ...

číst článek


EFFeM na Facebooku