Tlumočení a překlady

Tlumočení a překlady

Zajišťujeme překlady všeho druhu z/do 6 světových jazyků. Naši kvalifikovaní a zkušení překladatelé garantují nejvyšší kvalitu veškerých překladů. Naši jazykoví korektoři mají potřebnou znalost jak výchozího jazyka, tak i cílového jazyka. V případě odborných korektur ovládají samozřejmě i odbornou slovní zásobu. Provádíme překlady obecných textů, které neobsahují odbornou terminologii a jsou určeny pro vlastní potřebu. Nejčastější běžné překlady: korespondence (dopisy, emaily), žádosti, články, životopisy, oznámení, diplomové práce, ale i překlady jednotlivých vět, frází či slov, atd. Provádíme také odborné překlady textů některých oborů. Nejčastěji jde o ekonomické, lékařské (specializace na oční medicínu) či texty v oblasti dotačního managementu a projektového řízení.

Dle přání klienta, a to zejména při obchodních cestách a pracovních schůzkách, zajišťujeme doprovodné tlumočení. Náš tlumočník v těchto případech pouze netlumočí, ale zastává částečně i funkci průvodce (nicméně jej nenahrazuje). Pomáhá klientovi se orientovat v cizím prostředí, s vyřízením různých záležitostí (např. na místních úřadech). Doprovodné tlumočení je vhodné jen pro malé skupiny (max. 4 osoby). Dle potřeby je možné u nás sjednat konsekutivní tlumočení (následné tlumočení). Jde o tlumočení ústního projevu řečníka po částech, kdy řečník činí ve svém ústním projevu přestávky, ve kterých tlumočník přetlumočí to, co bylo právě řečeno (možné využití např. při obchodních jednáních, setkáních delegací, rozhovorech, prohlídkách výrobních provozů, apod.).

Naše nabídka služeb pro možnou spolupráci s Vámi:

  • překladatelská činnost a tlumočení ČEŠTINA-POLŠTINA a obráceně,
  • překladatelská činnost a tlumočení ČEŠTINA-NĚMČINA a obráceně,
  • překladatelská činnost a tlumočení ČEŠTINA-ANGLIČTINA a obráceně,
  • překladatelská činnost a tlumočení ČEŠTINA-RUŠTINA a obráceně,
  • překladatelská činnost a tlumočení ČEŠTINA-UKRAJINŠTINA a obráceně,
  • překladatelská činnost a tlumočení ČEŠTINA-SLOVENŠTINA a obráceně,

Kontaktujte nás na info@effem.cz. Společně s Vámi:

  • probereme Vaši konkrétní situaci,
  • vyhodnotíme,  s čím potřebujete pomoc,
  • dohodneme formu spolupráce.

Novinky

Konference

Aktuální nabídka školení

Z naší aktuální nabídky školení si dovolujeme upoutat Vaši pozornost na tři nově otevřené kurzy: Interní audity dle EN ISO 19011:2018, Interní auditor ISO 9001 a Dotační management.

více info


Ucelený balíček služeb v oblasti marketingových aktivit organizací a společností

Dovolíme si představit další ucelený balíček služeb, a to v oblasti marketingových aktivit organizací a společností. Proč je důležité nepodcenit marketingovou strategii? A v čem spočívá naše pomoc v oblasti marketingu?

číst článek


Kurz Revize norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Pokud Vás trápí, jak připravíte svoji firmu na certifikaci podle nových požadavků ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, tak jsme si dovolili v termínu 19. 06. 2018 v Liberci pro Vás připravit praktický workshop

číst článek


Nabídka v oblasti školení

Vzhledem k neustále se měnícím nárokům ekonomického prostředí je formování odborné kvalifikace a neustálé zlepšování úrovně pracovních schopností managementu nutnou „standardní“ součástí každé organizace, která chce úspěšně v dlouhodobém časovém horizontu fungovat a prosperovat ...

číst článek


EFFeM na Facebooku