Analýzy a plánování procesů firem, integrace a implementace systémů ISO a přípravy k certifikaci

Navazujeme na předchozí příspěvek a v rámci webové prezentace společnosti EFFEM BV, s.r.o. si dovolíme trochu přiblížit nabídku našich služeb v oblasti analýzy a plánování procesů firem, integrace a implementace systémů ISO a přípravy k certifikaci.

Primárním úkolem kvalitního strategického managementu je usilování o nalezení faktorů, které povedou organizaci k úspěšnosti, k dokonalosti, k prosperitě. Hlavními faktory prosperity z pohledu „vnějška“ je především trh práce, trh výrobků a služeb, zásahy státu, územní správa, environmentální požadavky, trh kapitálu…Neboli chod žádné organizace neprobíhá v tzv. „skleníkových podmínkách vlastního mikroklima příslušné organizace“, je ovlivňováno řadou externích faktorů, které je třeba monitorovat, analyzovat a co nejefektivněji je promítat do praxe řízení organizace.

Co se týče „vnitřního prostředí“, jako rozhodující faktory lze vnímat strategii, strukturu a kulturu. Mezi tím vším, aby to mohlo vést k prospěritě společnosti, musí být nastaven optimálně a efektivně systém procesního řízení a komunikace a v tomto ohledu můžeme být pro vás spolupracujícím partnerem. Metody a techniky strategického managementu si volí každá organizace dle svého uvážení. My se zaměřujeme především na přístupy managementu kvality.

Přístupy managementu kvality vycházející ze standardních požadavků norem ISO či přístupů TQM jsou aplikovatelné v jakékoli organizaci, proto nabízíme poradenství jak firemní klientele, tak klientům veřejného i neziskového sektoru.

Naše nabídka služeb pro možnou spolupráci s Vámi:

  • analýzy procesů firem i institucí veřejného sektoru, hledání optima procesů, návrhy na snížení nákladů,
  • poradenství a implementace systému norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 18001 firemní klientely i institucí ve veřejném sektoru, interní audity, příprava k certifikaci,
  • efektivní integrace sytémů ISO, BOZP, ekologie, GDPR, IT, ekonomiky, controllingu a personalistiky;
  • řízení rizik a příležitostí;
  • komplexní služby v oblasti metrologie,
  • zajištění externího manažera kvality,
  • každoroční příprava k certifikačnímu auditu.

V čem Vám můžeme být dobrým partnerem?

Efektivně propojujeme systémy ISO, BOZP, ekologie, GDPR, IT, ekonomiky, controllingu a personalistiky do jednoho, s cílem vytvoření integrovaného systému, který je srozumitelný, a pro vnitřní i vnější komunikaci managementu lépe uchopitelný.

Kompletně vás provedeme přechodem na revize norem ISO 9001 a 14001 prostřednictvím praktického workshopu, poskytnutím vyladěného nástroje pro analýzu rizik a kontextu nebo zavedením na klíč přímo u vás.

Zajistíme Vám externího manažera systému. Tuto službu doporučujeme tam, kde nedochází k plnému vytížení interního manažera kvality. Z praktického pohledu situace vypadá tak, že náplň práce interního pracovníka (manažera kvality) na plný úvazek zvládneme za 1/3 jeho času. A většinou snížíme zátěž ostatních pracovníků. Přitom Vás můžeme obohatit o dobrou zkušenost a praxi aplikovanou v jiných oborech…..

Jsme schopní se velice rychle zorientovat ve Vaší stávající dokumentaci, zanalyzovat aktuální stav a umíme rozšířit Váš integrovaný systém o další normy s jejím využitím. Při spolupráci s klientem při prvních implementacích již pracujeme v kontextu  budoucího rozšíření.

V rámci naší spolupráce provádíme aktualizaci registru kontextu a rizik, kontrolu neshod, vyhodnocení a stanovení cílů, zpracování zprávy o přezkoumání, hodnocení dodavatelů a provedení interního auditu včetně hodnocení souladu s legislativou životního prostředí.

Malým i velkým firmám zajišťujeme službu outsourcovaného interního auditora. Zajistíme interní audit vysoce kvalifikovanými auditory se zkušenostmi z desítek interních a certifikačních auditů. Umíme ISO 9001, 14001, 18001, 13485, 50001, 22001, 20000_1 a 27001.

Zajišťujeme BOZP pro malé a střední firmy odborně způsobilou osobou (OZO). Proškolíme vaše zaměstnance, provedeme roční prověrku a zpracujeme povinnou dokumentaci.

ISO na poprvé zavedeme, vždycky s vámi obhájíme a zároveň vás ho naučíme.

Pokud jste si z nabídky našich služeb vybrali, jsme tu pro Vás a budeme se těšit na spolupráci s Vámi! Neváhejte nás oslovit prostřednictvím kontaktního formuláře , náš obchodní zástupce pan Petr Zajíček si s Vámi domluví obchodní schůzku a na ní konkrétní předmět a formu naší spolupráce.

  • Do 3 dnů vám zpracujeme nabídku na poradenství a rámcovou cenu certifikace.
  • Uděláme ji podle vašich skutečných potřeb, proto vás předem kontaktujeme.
  • S námi úspěšně zcertifikujete.

Cílíme na 100% kvalitu, a proto k naší práci přistupujeme velice zodpovědně. Velice nás těší, pokud jsou klienti s našimi službami spokojení. Je nám ctí, když u nás naši klienti zůstávají a spolupráce je dlouhodobějšího charakteru.

Novinky

Aktuální nabídka školení

Z naší aktuální nabídky školení si dovolujeme upoutat Vaši pozornost na tři nově otevřené kurzy: Interní audity dle EN ISO 19011:2018, Interní auditor ISO 9001 a Dotační management.

více info


Ucelený balíček služeb v oblasti marketingových aktivit organizací a společností

Dovolíme si představit další ucelený balíček služeb, a to v oblasti marketingových aktivit organizací a společností. Proč je důležité nepodcenit marketingovou strategii? A v čem spočívá naše pomoc v oblasti marketingu?

číst článek


Kurz Revize norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Pokud Vás trápí, jak připravíte svoji firmu na certifikaci podle nových požadavků ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, tak jsme si dovolili v termínu 19. 06. 2018 v Liberci pro Vás připravit praktický workshop

číst článek


Nabídka v oblasti školení

Vzhledem k neustále se měnícím nárokům ekonomického prostředí je formování odborné kvalifikace a neustálé zlepšování úrovně pracovních schopností managementu nutnou „standardní“ součástí každé organizace, která chce úspěšně v dlouhodobém časovém horizontu fungovat a prosperovat ...

číst článek


Sledujte nás