Chtěli bychom Vás informovat o tom, že z technických důvodů je termín konference přesunut. Na základě Vaší zpětné vazby, za kterou velmi děkujeme, je nový program pojat jako jednodenní akce.
Konkrétní termín vč. programu bude v brzké době upřesněn.
Děkujeme za pochopení.


Konference kvality 2019

15.-16.5.

1. ROČNÍK KONFERENCE KVALITY –
PARTNERSTVÍ A ZDRAVÉ PLÁNOVÁNÍ

Konferenci pořádají spřátelené subjekty EFFEM BV, s.r.o. a QC GROUP, s.r.o. Záštitu nad akcí převzala vážená paní ministryně Ministerstva pro místní rozvoj ČR Ing. KLÁRA DOSTÁLOVÁ a vážená paní členka rady Libereckého kraje Ing. RADKA LOUČKOVÁ KOTASOVÁ, která je pověřena řízením rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

Konference je určena zejména zástupcům měst, obcí, regionů a jejich partnerům, kteří mají zájem o prosazování inovativních postupů v oblasti KVALITY a STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ.

Mezi našimi prezentujícími přivítáme na hodinové přednášce v rámci druhého dne konference v dopoledním bloku přednášek váženého pana poslance PSP ČR Mgr. VÁCLAVA KLAUSE ML., předsedu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Pro podrobnější informace kontaktujte za organizátorský tým Ing. BARBARU VÍTKOVOU, vitkova@effem.cz, tel. 724 326 684. Rezervujte si ve svých kalendářích termín 15.–16. 5. 2019 pro LIBEREC, kde najdete podrobnější informace a veškeré výstupy konference.

Jednou z hlavních výzev pro regiony a města současnosti i blízké budoucnosti je plné využití digitální revoluce, která přináší ohromné množství informačních zdrojů generovaných tak, jak moderní doba a život běží. Koncept inteligentních měst (dále SMART CITIES) je postaven na cestě k udržitelnému rozvoji měst, zavádění moderních technologií do řízení měst s cílem zlepšit kvalitu života obyvatel a zefektivnit a zoptimalizovat správu věcí veřejných. Aplikovatelnost konceptu nejvyšší efekty přináší především v oblasti dopravy, energetiky a zavádění moderních informačních a komunikačních technologií (ICT), odpadovém hospodářství, vodohospodářství, egovernmentu a krizové řízení, i dalších oblastech.

Průnikem všech prezentací, které budou vysoce erudovaní řečníci v průběhu naší konference představovat v rámci svých odborných přednášek, je KVALITA a její IMPLEMENTACE DO PROCESŮ ŘÍZENÍ jakékoliv organizace provozující svou činnost v oblasti veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru. Koncept SMART CITIES totiž nelze efektivně a optimálně uchopit, pokud není nastaveno kvalitní prostředí pro jeho realizaci. Smart City musí uvést do souladu dva přístupy – ENVIROMENTÁLNÍ OPTIMALIZACI a SOCIÁLNÍ INTERAKCI.

Výhody SMART ŘEŠENÍ na místní i regionální úrovni v oblasti strategického plánování (místní i regionální politiky rozvoje) umožní rozvoj měst odpovědnějším způsobem, založeným na pilířích UDRŽITELNÉHO ROZVOJE.

Protože koncept Smart Cities nelze vnímat jako stav, ale postupný PROCES, organizátoři 1. ročníku KONFERENCE KVALITY v Liberci mají ambici představit dobrou praxi v oblasti metod a přístupů managementu kvality, dobrou praxi excelentních organizací, diskutovat právní aspekty veřejných zakázek, zkušenosti z oblasti partnerství a zdravého plánování, informovat o možnostech financování SMART projektů a aktuálním stavu přípravy ČR na programové období 2021+.

V prvním dni konference srdečně zveme její účastníky i partnery na společenský večer, který bude organizován v Oblastní galerii v Liberci. Můžete se těšit na komentovanou prohlídku expozice galerie, také lehké občerstvení s kulturním překvapením a naše společná diskuse řešených témat může probíhat v neformálním duchu.

Pokud bude ze strany účastníků konference vyjádřen zájem o komentovanou procházku historickou částí města Liberec, nabízíme tuto možnost po skončení programu druhého dne konference.

Jako společensko odpovědné podnikatelské subjekty si dovolujeme z každého účastnického poplatku využít 200,- Kč ve prospěch smysluplné dobročinné aktivity. Budeme Vás o naší společné investici v zájmu podpory DOBRÉHO PROJEKTU informovat v průběhu konání naší konference.

Účastnický poplatek
3.990,- Kč

Účastnický poplatek zahrnuje účast na přednáškách konference, doprovodné konferenční materiály, občerstvení během konference a vstup na společenský večer. Celé znění obchodních podmínek je k dispozici zde. Pro případ, že byste se nemohli z Vašich osobních či pracovních důvodů akce zúčastnit, účastnický poplatek je nevratný, ale může Vás zastoupit Váš kolega/kolegyně. Prosíme o Vaši včasnou informaci o změně v osobě účastníka.

DATUM
15.–16. 5. 2019

MÍSTO KONÁNÍ
MULTIMEDIÁLNÍ SÁL LIBERECKÉHO KRAJE
BUDOVA KRAJSKÉHO ÚŘADU LIBERECKÉHO KRAJE
U JEZU 642/2A 461 80 LIBEREC 2
Ukázat na mapě

Potřebujete si zajistit ubytování?
Konference kvality je organizována v centru města Liberec. V blízkosti se nachází mnoho možností pro kvalitní ubytování. Pokud byste chtěli pomoci s vyhledáním ubytování, prosím, uveďte tak do poznámky při Vaší registraci – můžeme Vám doporučit velice atraktivní ubytování v hotelu Pytloun Grand Hotel Imperial (pro účely konference nejblíže situovaná ubytovací možnost, kapacita pro daný termín je s provozovatelem hotelu předjednána a také je dohodnutá výrazně nižší cena pro účastníky naší konference).

KVALITNÍ REGIONY
= SMART REGIONY

PROGRAM KONFERENCE

STŘEDA 15. KVĚTNA

9:00 Registrace
10:00 Zahájení konference úvodním slovem paní ministryně MMR
Klára Dostálová
10:15 Úvodní slovo členky rady Libereckého kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
Radka Loučková Kotasová
10:25 Úvodní slovo organizátorů konference, představení programu konference
Barbara Vítková
10:35 8 principů kvality a jak je implementovat
Iva Prokopová / QC Group, s.r.o.
11:20 Metody kvality a jejich aplikovatelnost do řízení institucí veřejného sektoru a jejich organizací (ISO 9001, CAF, Místní agenda 21 a další)
Barbara Vítková / EFFEM BV, s.r.o.
11:40 Přestávka na kávu a lehké občerstvení
12:00 Veřejné zakázky ve smyslu užitečnosti prověřeného dodavatele, který má zavedený systém managementu dle ISO norem, a jak tyto kvalifikace požadovat ve veřejném zakázkovém řízení
Lukasz Kryński / MMR
Iva Prokopová / QC Group, s.r.o.
13:00 Přestávka na oběd
13:45 Dotační regionální politika 2021+
David Koppitz / MMR
14:10 Národní investiční plán ČR a možnosti financování SMART projektů
Martina Sieber / MMR
14:40 Geoprostorová řešení pro chytrá města, regiony i organizace
Vladimír Špaček / HEXAGON SAFETY & INFRASTRUCTURE
15:10 Přestávka na kávu a lehké občerstvení
15:30 Liberecký kraj – excelentní organizace
Tomislav Vaněk, Bohumír Doležal / KÚLK
15:50 Evropská partnerství a projekty v rámci URBACT – předávání dobré praxe
Lucie Noswitz
16:10 Prostor pro diskusi
16:30 Uzavření cyklu přednášek 1. dne konference
19:00 Společenský večer v Oblastní galerii v Liberci
komentovaná prohlídka expozice galerie, lehké občerstvení s kulturním překvapením

ČTVRTEK 16. KVĚTNA

9:30 Zahájení 2. dne konference
Barbara Vítková
9:40 Jak poznat kvalitní školu?
Václav Klaus ml. / předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR
10:40 Přínos místní Agendy 21 pro udržitelný rozvoj Litoměřic
Petr Hermann, Irena Vodičková / Zdravé město Litoměřice
11:00 Certifikace systému managementu
Jan Fabiánek / 3EC International, s.r.o.
11:20 Implementace systému managementu kvality na FST ZČU v Plzni
Milan Edl / FST ZČU v Plzni
11:40 Přestávka na kávu a lehké občerstvení
12:00 Chytrý kraj a Strategie rozvoje Libereckého kraje 21+
Michael Otta / KÚLK
12:30 Smart řešení v oblasti životního prostředí – hospodaření s vodou
Miroslav Maňásek / AQUAREX WATERPROFIT s.r.o.
13:20 Závěrečná diskuse, hodnocení konference, zakončení konference
13:40 Občerstvení
V případě zájmu účastníků od 14:30 komentovaná procházka historickou částí města Liberec
Pod záštitou
Pod záštitou
Organizátoři akce
Organizátoři akce
Partneři akce
Partneři akce