Kurzy na mír

Kurzy na míru

Veškerá školení pořádáme i pro firemní týmy a jednotlivce.

Výhodou je, že školení zaměříme přímo na potřeby a procesy ve Vaší společnosti. Často rovnou navrhneme konkrétní části dokumentace, přijdeme na zjednodušení a poradíme Vám, jak si usnadnit práci. Zkrátka Vám dokážeme individuálně a rychle pomoci.

Školení pro jednotlivce je vhodné pro nováčky, aby se snadno adaptovali do své nové pracovní role.

V jakých vzdělávacích tématech můžeme být prospěšní?

ISO NORMY

Požadavky ISO 9001

Kurz je určen pro všechny, kteří zavádějí, zlepšují a auditují ISO 9001. Pro absolvování kurzu nepotřebujete žádné znalosti. Provedeme Vás normou krok po kroku.

Požadavky ISO 50001:2018

Na příkladech z praxe Vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích dle ČSN EN ISO 50001:2019 ke snižování spotřeb energií a jak je auditovat.

Požadavky ISO 45001:2018

Na tomto kurzu se seznámíte s mezinárodně uznávaným standardem ISO 45001:2018, který nahrazuje OHSAS 18001:2007. Vysvětlíme Vám, jak požadavky standardu zavést, řídit, monitorovat a komplexně zlepšovat výkonnost celé společnosti z pohledu BOZP.

Požadavky ISO 13485:2016 – zdravotnické prostředky

Seznámíme Vás se speciálními požadavky na management kvality zdravotnických prostředků a poradíme Vám, jak se s těmito požadavky vypořádat. Doporučujeme, abyste měli základní znalosti normy ISO 9001. Lektorka bude přednášet pouze nadstavbové požadavky ISO 13485:2016.

Požadavky legislativy životního prostředí

Jednodenní školení nabité praktickými radami. Odnesete si informace, jak naplnit základní požadavky legislativy na životní prostředí, jak identifikovat zdroje znečištění ovzduší, jak správně nakládat s odpady a chemickými látkami a jak správně řídit své vodní hospodářství.

Požadavky normy IATF 16949:2016

Cílem tohoto školení pro pokročilé je osvojit si požadavky revidovaného standardu kvality v automobilovém průmyslu IATF 16949:2016. V průběhu školení získáte informace o změnách v požadavcích IATF, které vycházejí z ISO 9001:2015.

 

INTEGROVANÉ SYSTÉMY

Požadavky ISO 9001 a ISO 14001

Kurz je určen pro všechny, kteří zavádějí, zlepšují a auditují integrované systémy ISO 9001 a ISO 14001.Jednoduše a srozumitelně Vás provedeme požadavky norem a dáme Vám tipy, jak identifikovat environmentální aspekty z pohledu životního cyklu výrobku.

Požadavky ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Intenzivní školení pro začátečníky. Naučíme Vás, jak si upravit příručku kvality podle nové normy, dáme Vám tipy jak identifikovat environmentální aspekty z pohledu životního cyklu výrobku a na co si dát pozor v oblasti bezpečnosti práce.

 

INTERNÍ AUDITOŘI

Školení pro začátečníky – Interní audity dle ČSN EN ISO 19011:2019

Školení vhodné pro začátečníky. Na kurzu Vám předáme informace o nových požadavcích ČSN EN ISO 19011:2019. Krok po kroku se s Vámi podělíme o užitečné rady, jak se na audit připravit a na jaké důležité věci se při auditu a po něm zaměřit.

Školení pro pokročilé – Doškolení interních auditorů dle ČSN EN ISO 19011:2019

Školení pro zkušené interní auditory, kteří se potřebují efektivně doškolit na revidovanou normu pro interní audity. Předáme Vám informace a užitečné rady, jak ponovu interní audity provést. Jako bonus Vás naučíme pracovat s přehodnocením kontextu, analýzou rizik, změnovým řízením a dalšími novými požadavky revizí ISO 9001 a 14001.

Interní auditor ISO 9001

Intenzivní školení pro začátečníky. Na příkladech z praxe Vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích normy a jak projít úskalím interního auditu, jak se na něj připravit a jak napsat zprávu z auditu.

Interní auditor IATF 16949:2016

Cílem tohoto školení pro pokročilé je osvojit si požadavky revidovaného standardu kvality v automobilovém průmyslu IATF 16949:2016. V průběhu školení získáte informace o změnách v požadavcích IATF, které vycházejí z ISO 9001:2015. Zaměříme se na nadstavbové požadavky IATF 16949:2016 a jak je auditovat.

Interní auditor ISO 9001 a ISO 14001

Kurz je určen pro všechny, kteří zavádějí, zlepšují a auditují integrované systémy ISO 9001 a ISO 14001. Jednoduše a srozumitelně Vás provedeme požadavky norem, interním auditem krok po kroku a dáme Vám tipy, jak identifikovat environmentální aspekty z pohledu životního cyklu výrobku.

Interní auditor ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Intenzivní školení pro začátečníky. Naučíme Vás, jak si upravit příručku kvality podle nové normy, jak vést metodicky své spolupracovníky, na co si dát pozor v oblasti bezpečnosti práce. Odnesete si vzory dokumentů k internímu auditu a ve firmě si je již naplníte.

 

METROLOGIE A NÁSTROJE KVALITY

Základy metrologie

Seznámíte se se základními metrologickými předpisy, zákony a vyhláškami, naučíte se rozeznávat měřící jednotky a jejich rozdělení, metody a techniky měření. Poradíme Vám, jak vše nastavit a implementovat do metrologického systému ve Vaší organizaci, a to v souladu s platnými normami a předpisy.

8D report, metody zlepšování a řešení neshod

Naučíme Vás, jak přijít na kloub skutečným příčinám Vašich neshod, reklamací a jiných problémů prostřednictvím moderních metod – 8D report, Ishikawa, 5Why, 5W2H. Pomůžete tak Vaší firmě ušetřit náklady tím, že se problémy už nebudou opakovat.

 

METODY KVALITY APLIKOVANÉ DO ŘÍZENÍ INSTITUCÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

Strategické plánování, rozvoj měst a obcí

Kurz je určen pro zaměstnance úřadů a zástupce samosprávy měst. Pro absolvování kurzu nejsou požadovány žádné znalosti. Provedeme Vás problematikou strategického plánování krok po kroku.

Okruhy probírané na kurzu:

 • Implementace strategického plánování do procesů (samospráva x úřad) – souvislosti v oblasti strategického plánování a procesního řízení (analýza systému);
 • Plánování jako manažerská funkce
 • Členění plánů
 • Jednoduchý model strategického cyklu
 • Strategie rozvoje města – jeho tvorba (doporučované postupy, metody, příklady dobré praxe)
 • Střednědobé a krátkodobé plánování města
 • Monitoring rozvojové strategie města a finanční řízení investičních i neinvestičních aktivit města

 

Systém managementu kvality, metody aplikované do řízení institucí veřejné správy

Kurz je určen pro zaměstnance úřadů a zástupce samosprávy měst. Pro absolvování kurzu nejsou požadovány žádné znalosti. Provedeme Vás problematikou implementace systému managementu kvality do procesů řízení územních samosprávných celků.

Okruhy probírané na kurzu:

 • Úvod do řízení kvality
 • Terminologie SMK
 • Národní podpora řízení kvality - řízení kvality ve veřejné správě
 • Doporučený rozsah řízení kvality v rámci instituce veřejné správy
 • Postup zavádění řízení kvality
 • Principy TQM
 • Metody kvality
 • Sebehodnocení dle CAF
 • Plnění požadavků na systémy řízení dle ISO norem
 • Místní Agenda 21
 • Model excelence EFQM
 • Společenská odpovědnost (CSR

 

Dotační management

Kurz je určen pro zaměstnance úřadů a zástupce samosprávy měst. Pro absolvování kurzu nejsou požadovány žádné znalosti. Provedeme Vás problematikou dotačního managementu krok po kroku.

Okruhy probírané na kurzu:

 • Implementace projektového řízení do procesů (samospráva x úřad) – souvislosti v oblasti strategického plánování a procesního řízení (analýza systému)
 • Projektové řízení jako manažerská funkce
 • Znalostní a dovednostní požadavky na členy projektového týmu  
 • Postupy a metody efektivního řízení projektů
 • Co je projekt
 • Plán realizace
 • Projektový tým a vymezení rolí
 • Identifikace dotčených osob
 • Rozsah projektového řízení
 • Ověření postupů
 • Definice týmových rolí
 • Identifikace potřebných šablon pro řízení projektů
 • Revize a aktualizace interní dokumentace

Možné schéma sytému řízení projektů z hlediska organizační struktury – příklad dobré praxe;
Programové období ČR a EU a dotační politika, aktuálně běžící výzvy pro předkládání projektů a další harmonogram – souvislosti a praktická doporučení při zpracování projektových žádostí včetně potřebných příloh (např. studií proveditelnosti), upozornění na nejčastější chyby.

Projektové řízení v praxi pro začátečníky

Pro zajištění úspěšné realizace strategie města a úspěšně realizované investiční akce je zapotřebí nastavit fungující systém projektového řízení. Během našeho školení se naučíte, jak přistupovat k řízení jednotlivých projektů, jak v praxi aplikovat principy projektového řízení. Každý z účastníků by měl být schopen po absolvování tohoto kurzu pracovat s nástroji a standardy projektového řízení a být schopen aplikovat postupy celého projektového cyklu. Obsah kurzu bude postaven na standardech IPMA a PRINCE2®.

Okruhy probírané na kurzu:

 • Systém projektového řízení
 • Projektový cyklus a jeho fáze – metodické ukotvení projektového řízení
 • Programové řízení – strategie, plánování a řízení rozpočtu města – vazba na systém projektového řízení
 • Projektové cíle – iniciace projektu s vazbou na schvalovací procesy a systém průběžného zdůvodňování potřebnosti projektu
 • Plánování projektu – metody a nástroje použité pro plánování projektu
 • Sledování postupu prací na projektu
 • Proces realizace investičních projektů – specifika v rámci ÚSC
 • Monitoring projektu a jeho řízení
 • Finanční řízení projektů a zdroje financování investičních projektů
 • Metody hodnocení úspěšnosti investičních projektů
 • Controlling projektů
 • Závěrečný workshop – ustavení procesů projektového řízení v podmínkách úřadu/města

 

Projektové řízení v praxi pro pokročilé – praktické řízení projektu v prostředí ÚSC

Kurz je koncipován pro malou skupinu účastníků a je veden interaktivní formou. Cílem tohoto kurzu je naučit účastníky pracovat se standardy projektového řízení. Kurz je určen především pro zaměstnance organizací veřejné správy, kteří přichází do styku s projektovým řízením a zapojují se do řízení projektů. Účastníci se v průběhu kurzu naučí nejenom plánovat, řídit a monitorovat průběh realizace projektu, ale také nastavit vhodným způsobem vnitřní procesy organizace a pracovat s šablonami a formuláři.

Okruhy probírané na kurzu:

 • Iniciace projektu
 • Příprava projektu
 • Tvorba studie proveditelnosti, CBA analýzy, analýzy rizik, případně dalších relevantních vstupů
 • Plánování projektu
 • Realizace projektu
 • Ukončování projektu
 • Udržitelnost projektu

Novinky

Aktuální nabídka školení

Z naší aktuální nabídky školení si dovolujeme upoutat Vaši pozornost na tři nově otevřené kurzy: Interní audity dle EN ISO 19011:2018, Interní auditor ISO 9001 a Dotační management.

více info


Ucelený balíček služeb v oblasti marketingových aktivit organizací a společností

Dovolíme si představit další ucelený balíček služeb, a to v oblasti marketingových aktivit organizací a společností. Proč je důležité nepodcenit marketingovou strategii? A v čem spočívá naše pomoc v oblasti marketingu?

číst článek


Kurz Revize norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Pokud Vás trápí, jak připravíte svoji firmu na certifikaci podle nových požadavků ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, tak jsme si dovolili v termínu 19. 06. 2018 v Liberci pro Vás připravit praktický workshop

číst článek


Nabídka v oblasti školení

Vzhledem k neustále se měnícím nárokům ekonomického prostředí je formování odborné kvalifikace a neustálé zlepšování úrovně pracovních schopností managementu nutnou „standardní“ součástí každé organizace, která chce úspěšně v dlouhodobém časovém horizontu fungovat a prosperovat ...

číst článek


Sledujte nás