Mimořádná situace

Vážení klienti,

Ministerstvo zdravotnictví připravilo pozvolný plán návratu do běžného života (více zde: https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/). Uváděn do praxe bude jen za předpokladu, že se situace bude i nadále vyvíjet dobře. Vláda na svém zasedání ve čtvrtek 30. 4. 2020 rozhodla o dalším uvolňování vybraných opatření. Časový harmonogram byl proto aktualizován a je platný k 30. 4. 2020.

V reakci na uvolňování opatření (v souvislosti s koronavirovou krizí) si dovolujeme oznámit, že od pondělí 11. 05. 2020 již naše spolupráce na projektech a strategických dokumentech bude organizována v režimu přibližujícím se „normálu“, a to dle předem domluvených konzultací (fyzicky – ne on-line jako dosud, nýbrž u klienta neb v naší kanceláři v Chrastavě, na adrese Nádražní 210), samozřejmě při respektování bezpečnostních podmínek.

U přeshraničních projektů jsme museli u některých projektů zažádat o změny v harmonogramu plnění, některé projekty byly ukončeny ve fázi splněných hlavních milníků projektů, doprovodné akce u investičních projektů v tomto roce nerealizujeme. S manažery Euroregionu Nisa jsme v průběžném kontaktu jak při řešení aktuálních změn na projektech, které jsou v realizační fázi, tak ale také v rámci budoucích výzev pro předkládání projektů v rámci Fondu mikroprojektů česko-polské přeshraniční spolupráce. Nejbližší výzva, již 13. výzva na předkládání projektových žádostí, je aktuálně otevřená a běží do 13. 10. 2020. Euroregionální řídící výbor by měl projekty schvalovat 28. 01. 2021. Pokud máte v záměru připravovat přeshraniční projekt (s realizací v r. 2021), jsme tu pro Vás, neváhejte nás kontaktovat na info@effem.cz, pomůžeme Vám zpracovat projektovou žádost.

Zároveň se omlouváme, vzhledem k nemožnosti (z objektivních důvodů) realizovat stavební úpravy budoucího zázemí pro čajovnu a prostor pro organizaci školících aktivit dle původního harmonogramu, pokračujeme ve stavebních úpravách, a prosíme tedy o shovívavost, pokud nás navštívíte v naší kanceláři, budete částečně stále ještě procházet stavbou. Jestliže rozvolněná opatření zůstanou v platnosti tak, jak aktuálně jsou, předpokládáme, že v červenci 2020 budou prostory čajovny již k dispozici veřejnosti.

Novinky

Aktuální nabídka školení

Z naší aktuální nabídky školení si dovolujeme upoutat Vaši pozornost na tři nově otevřené kurzy: Interní audity dle EN ISO 19011:2018, Interní auditor ISO 9001 a Dotační management.

více info


Ucelený balíček služeb v oblasti marketingových aktivit organizací a společností

Dovolíme si představit další ucelený balíček služeb, a to v oblasti marketingových aktivit organizací a společností. Proč je důležité nepodcenit marketingovou strategii? A v čem spočívá naše pomoc v oblasti marketingu?

číst článek


Kurz Revize norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Pokud Vás trápí, jak připravíte svoji firmu na certifikaci podle nových požadavků ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, tak jsme si dovolili v termínu 19. 06. 2018 v Liberci pro Vás připravit praktický workshop

číst článek


Nabídka v oblasti školení

Vzhledem k neustále se měnícím nárokům ekonomického prostředí je formování odborné kvalifikace a neustálé zlepšování úrovně pracovních schopností managementu nutnou „standardní“ součástí každé organizace, která chce úspěšně v dlouhodobém časovém horizontu fungovat a prosperovat ...

číst článek


Sledujte nás