Nabídka v oblasti školení

Nabídka v oblasti školení

Naše společnost nabízí ucelenou nabídku služeb především ve směru k managementu organizací  (jak managementu první linie, tak managementu střední linie, ale i top managementu). Vzhledem k neustále se měnícím nárokům ekonomického prostředí je formování odborné kvalifikace a neustálé zlepšování úrovně pracovních schopností managementu nutnou „standardní“ součástí každé organizace, která chce úspěšně v dlouhodobém časovém horizontu fungovat a prosperovat.

Kompetentní majitel či řídící osoba jakékoli organizace si musí být plně vědom toho, že jeho organizace bude pracovat efektivně pouze tehdy, když budou na manažery kladeny nároky na trvalé zlepšování, zvyšování jejich výkonnosti, produktivity, a to při uplatňování nových přístupů, metod a technik v řízení. Pro tuto profilaci svých manažerů je zapotřebí vytvářet v každé organizaci „zdravé klima a prostor pro doplňování a rozvoj svých znalostí“.

Dovolujeme si uvést malý vstup do naší nabídky v oblasti školení.

 „Konkurenci nelze porážet velikostí, ale předstihnout se musí myšlením.“

R. Solow

Snad každý kompetentní vlastník firmy, či top manažer si je vědom toho, že „kvalitní lidské zdroje“ dělají firmu, a pomáhají jí růst. Na základě Vašeho zájmu nabízíme možnost zprostředkovat a uskutečnit různé formy vzdělávacích aktivit (kurzy, workshopy, odborné přednášky) určené pro zaměstnavatele i zaměstnance firemní klientely, pracovníky státní správy a územně správních celků, nestátních neziskových organizací a další subjekty. Školíme sami, neb spolupracujeme se spřátelenou fy QC Group, s.r.o. v Pardubicích.

Konstrukce vzdělávacích projektů a aktivit vytváříme také dle požadavků zadavatele – a to komplexním způsobem a profesionálním přístupem.

Naše nabídka služeb pro možnou spolupráci s Vámi uplatňující přístupy systémů managementu kvality řady ISO:

 • Školení v oblasti systémů řízení (ISO 9001, 14001, ISO 18001, ISO 27001), zvyšování efektivity a produktivity, optimalizace procesů, projektového řízení a další na klíč dle požadavků zákazníka – specifikace v aktualitách,
 • jednodenní vzdělávací kurz pro instituce veřejné správy či NNO: „Systémy řízení kvality dle MA21 a další metody a jejich odlišnosti a výhody, nastavování a mapování procesů” dle požadavků klienta s možností akreditace kurzu.

Naše další služby v oblasti dalšího vzdělávání zahrnují:

 • vytvoření nabídky vzdělávání (po obsahové stránce přesně dle požadavků zájemce),
 • zajištění akreditace vzdělávacího programu či kurzu,
 • možnost zprostředkování financování,
 • zajištění odborného lektorského kolektivu, materiálního a prostorového zabezpečení,
 • vyhodnocení vzdělávání vč. evaluace a vydání osvědčení o absolvování daného vzdělávání popř. opravňujícího k danému kvalifikačnímu výstupu.

Školení jsou realizována ve městech:  Liberec, Pardubice či místně dle požadavku klienta a naplnění příslušné kapacity kurzu. Organizujeme semináře, školení a kurzy pro malé i početné skupiny účastníků, a to včetně ubytování či cateringu.

Pro školící účely využíváme především prostor Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Nejbližší termíny školení jsou plánovány na  19. 06. 2018 a 29. 06. 2018. Ke každému školení a kurzu budeme konkrétní anotaci a parametry  uvádět samostatně v rámci aktualit a také na fcb profilu EFFEM BV.

Z dalších plánovaných kurzů, které budou v nabídce v 2. polovině roku 2018 jsou to:

Kurzy pro klienty veřejného a neziskového sektor:

 • Strategické plánování a programování
 • Projektové řízení
 • Systém řízení kvality dle MA21
 • Systémy řízení kvality dle MA21 a další metody a jejich odlišnosti a výhody, nastavování a mapování procesů

V oblasti nabídky kurzů pro veřejný a neziskový sektor spolupracujeme především s těmito lektorkami:

Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA

Ing. Barbara Vítková

 

Kurzy pro firemní klientelu:

 • ISO 9001 pro Interní auditory  
 • Interní auditor ISO 9001 a ISO 14001 
 • Manažer kvality – komplexní vzdělávací cyklus 

V oblasti nabídky kurzů pro firemní klientelu spolupracujeme především s těmito lektorkami:

Ing. Kateřina Konečná 

Ing. Iva Prokopová, MBA

Ing. Barbara Vítková

 

V čem pro Vás můžeme být zajímaví?

 • Garantujeme konání kurzu – naše kurzy nerušíme (pokud si to situace vyžádá, řešíme nabídkou náhradního termínu);
 • naše kurzy jsou bohaté na příklady dobré praxe vycházející z dlouholetých zkušeností našich lektorů, a to jak při organizaci kurzů pro firemní klientelu, tak organizace veřejného i neziskového sektoru;
 • školení jsme schopni připravit „na míru“ dle Vašich požadavků a konkrétní situace ve Vašem pracovním prostředí a příslušné aktuální potřebě;
 • dle Vašich přání můžeme připravit školení čistě a pouze jen pro Vaši organizaci, pro Vaše zaměstnance a ve Vašich firemních prostorách;
 • cenová politika spjatá s organizací školení a kurzů je přívětivá vzhledem k našim klientům a v případě školení „na míru“ je možné dohodnout ještě více zajímavé cenové podmínky.

Pokud jste si z nabídky našich aktuálně nabízených, či plánovaných vzdělávacích kurzů vybrali, či máte v záměru připravit kurz „šitý na míru dle Vašich potřeb“, jsme tu pro Vás a budeme se těšit na spolupráci s Vámi! Neváhejte nás oslovit prostřednictvím kontaktního formuláře zde: http://www.effem.cz/kontakt.html , domluvíme si konzultační schůzku a na ní konkrétní předmět a formu naší spolupráce. Cílíme na 100% kvalitu, a proto k naší práci přistupujeme velice zodpovědně. Velice nás těší, pokud jsou klienti s našimi službami spokojení. Je nám ctí, když u nás naši klienti zůstávají a spolupráce je dlouhodobějšího charakteru.

Novinky

Konference

Aktuální nabídka školení

Z naší aktuální nabídky školení si dovolujeme upoutat Vaši pozornost na tři nově otevřené kurzy: Interní audity dle EN ISO 19011:2018, Interní auditor ISO 9001 a Dotační management.

více info


Ucelený balíček služeb v oblasti marketingových aktivit organizací a společností

Dovolíme si představit další ucelený balíček služeb, a to v oblasti marketingových aktivit organizací a společností. Proč je důležité nepodcenit marketingovou strategii? A v čem spočívá naše pomoc v oblasti marketingu?

číst článek


Kurz Revize norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Pokud Vás trápí, jak připravíte svoji firmu na certifikaci podle nových požadavků ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, tak jsme si dovolili v termínu 19. 06. 2018 v Liberci pro Vás připravit praktický workshop

číst článek


Nabídka v oblasti školení

Vzhledem k neustále se měnícím nárokům ekonomického prostředí je formování odborné kvalifikace a neustálé zlepšování úrovně pracovních schopností managementu nutnou „standardní“ součástí každé organizace, která chce úspěšně v dlouhodobém časovém horizontu fungovat a prosperovat ...

číst článek


EFFeM na Facebooku