Školení

NOVINKA – Interní audity dle EN ISO 19011:2018

Interní audit skrývá hodně úskalí a představuje pro auditora mnoho práce. Revize ISO 19011:2018 poskytuje návod, jak se s úskalími vypořádat. Praktické zkušenosti získáte s námi. Lektorka, která je zároveň i zkušenou interní auditorkou, Vám vysvětlí nové požadavky normy, předá Vám užitečné rady, jak se na audit připravit a na jaké důležité věci se při auditu a po něm zaměřit.

Komu je kurz určen

Začátečníci i zkušení matadoři díky praktickým příkladům zaručeně objeví, jak provádět audity s lehkostí a efektivně.

Co se na kurzu naučíte?

•    Zvládnout nelehkou roli auditora.
•    Jak při auditech spolupracovat se svými kolegy.
•    Jak správně a srozumitelně vysvětlit smysl interních auditů uvnitř firmy.
•    Jak interní audity provádět a plánovat s důrazem na nové požadavky normy.
•    Jak přístoupit k auditům na základě rizik (plánování auditů, provádění auditů, zpracování zprávy a kompetence auditorů).
•    Jak pravidelně hodnotit rizika a příležitosti procesu interních auditů.
•    Jak vyhodnocovat výkonnost a efektivnost při auditování firemních procesů.
•    Připravit si myšlenkovou mapu pro okruhy auditních otázek – objevíte, že to je skvělý pomocník.
•    A jako bonus si odnesete vzory formulářů pro plán, program, zprávu z auditu a registr rizik a příležitostí pro proces interních auditů.

Obsah kurzu

•    Principy auditování
•    Řízení programu auditů (cíle auditů, určení a hodnocení rizik a příležitostí vyplývajících z programu auditu)
•    Fáze auditů
•    Kompetence a hodnocení auditorů
•    Návaznost na revize norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a EN ISO 45001:2018
•    Užitečné praktické případy

Lektorka Vašeho školení

Ing. Kateřina Konečná
Kateřina se specializuje na školení ISO 9001 a na školení interních auditorů. Během 2 let vedla 40 školení a vyškolila kolem 300 posluchačů. Její školení jsou plná názorných a konkrétních příkladů, které čerpá ze své 20 leté praxe v oblasti řízení kvality. Při školeních interních auditorů dokáže jako certifikovaný kouč navést, jak audity úspěšně zvládnout - jakým způsobem s kolegy komunikovat, jak je nenápadným a skrytým tlakem dovést k respektování nastaveného systému. Její školení jsou strukturovaná a vždy pečlivě připravená, stejně jako je ona sama.

Na co se můžete těšit

Odnesete si: tištěné školicí materiály, psací potřeby, vzorové formuláře a osvědčení o absolvování kurzu, že můžete vykonávat interní audity dle EN ISO 19011:2018

Občerstvení: neomezené množství kávy a čajů, výborné koláče, čerstvé bagety, ovoce, teplý oběd

Forma: workshop

Rozsah školení: 9:00 – 16:00 včetně pauzy na oběd

Vemte svého kolegu s sebou a my vám dáme 10 % slevu pro každého.

Novinky

Konference

Aktuální nabídka školení

Z naší aktuální nabídky školení si dovolujeme upoutat Vaši pozornost na tři nově otevřené kurzy: Interní audity dle EN ISO 19011:2018, Interní auditor ISO 9001 a Dotační management.

více info


Ucelený balíček služeb v oblasti marketingových aktivit organizací a společností

Dovolíme si představit další ucelený balíček služeb, a to v oblasti marketingových aktivit organizací a společností. Proč je důležité nepodcenit marketingovou strategii? A v čem spočívá naše pomoc v oblasti marketingu?

číst článek


Kurz Revize norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Pokud Vás trápí, jak připravíte svoji firmu na certifikaci podle nových požadavků ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, tak jsme si dovolili v termínu 19. 06. 2018 v Liberci pro Vás připravit praktický workshop

číst článek


Nabídka v oblasti školení

Vzhledem k neustále se měnícím nárokům ekonomického prostředí je formování odborné kvalifikace a neustálé zlepšování úrovně pracovních schopností managementu nutnou „standardní“ součástí každé organizace, která chce úspěšně v dlouhodobém časovém horizontu fungovat a prosperovat ...

číst článek


EFFeM na Facebooku