Spouštíme nové webové stránky

Máme radost, „spouštíme“ přehlednější webové stránky. Připravili jsme pro naši prezentaci upravenou, srozumitelnější verzi našich webových stránek.

Základem naší činnosti jsou kvalitní služby v oblasti řízení především pro management firem, organizací a klientelu veřejné správy. Nabízíme spolupráci v problematice strategického plánování, programování a sestavování akčních plánů včetně monitoringu, dotací, projektové činnosti, analýze procesů, integrace a implementace systémů ISO, přípravě k certifikaci, školení a vzdělávací aktivity,  a dále spolupráci v oblasti marketingu firem a organizací, designu grafickém a produktovém, překladatelské a tlumočnické činnosti.

Dovolíme si trochu přiblížit nabídku našich služeb v oblasti strategického plánování a dotačního managementu.

Proč je důležité nepodcenit strategické plánování? A v čem spočívá naše pomoc v oblasti strategického plánování a dotačního managementu?

Strategické plánování je důležitým nástrojem pro dosahování cílů a efektivní řízení jakékoli organizace (firemní klientela, i veřejný či neziskový sektor). Pomůžeme Vám identifikovat Vaše slabé i silné stránky, ohrožení a příležitosti rozvojového potenciálu. Na základě faktické analýzy prostředí a Vaší zpětné vazby připravíme Vaši rozvojovou strategii, součástí které bude i databáze prioritních projektových záměrů. Pomůžeme Vám, pokud nám svěříte svou důvěru, s přípravou projektů včetně veškerých potřebných povinných příloh tak, abyste mohli využít dotačních prostředků v rámci aktuálně běžícího programového období.

Naše nabídka služeb pro možnou spolupráci s Vámi:

 • Zpracování sociálně ekonomických analýz, SWOT analýz, analýz problémů a potřeb území;
 • zpracování studií a analýz k problematice rozvoje venkovských regionů, přeshraničních oblastí (českopolské a českoněmecké příhraničí),
 • zpracování koncepčních dokumentů měst a obcí, krajů, místních akčních skupin – zpracování strategií a programů rozvoje, integrovaných nástrojů i akčních plánů;
 • evaluační analýzy naplnění priorit rozvojových dokumentů,
 • sběr projektů v regionech – sestavování indikativních databází (průběžný monitoring a informování subjektů v regionu o vhodných využitelných podporách a dotacích);
 • sběr informací o podpůrných programech a dotacích, zdrojích a opatřeních, zvýhodněných úvěrech,
 • kompletní příprava žádostí o podporu,
 • zpracování studií proveditelnosti a CBA,
 • podpůrná spolupráce při zpracování technické projektové dokumentace k investičním projektům;
 • řízení projektů a odborná pomoc při jejich realizaci (zajištění projektového řízení, finančního řízení či věcného řízení v realizační fázi projektu),
 • administrace dotačních projektů,
 • zajištění administrativní podpory v rámci fáze udržitelnosti projektu

Pokud jste si z nabídky našich služeb vybrali a máte potřebu externě řešit své projektové záměry, či potřebujete zpracovat rozvojové koncepce včetně analýz, jsme tu pro Vás a budeme se těšit na spolupráci s Vámi! Neváhejte nás oslovit prostřednictvím kontaktního formuláře , domluvíme si konzultační schůzku a na ní konkrétní předmět a formu naší spolupráce. Cílíme na 100% kvalitu, a proto k naší práci přistupujeme velice zodpovědně. Velice nás těší, pokud jsou klienti s našimi službami spokojení. Je nám ctí, když u nás naši klienti zůstávají a spolupráce je dlouhodobějšího charakteru.

Novinky

Aktuální nabídka školení

Z naší aktuální nabídky školení si dovolujeme upoutat Vaši pozornost na tři nově otevřené kurzy: Interní audity dle EN ISO 19011:2018, Interní auditor ISO 9001 a Dotační management.

více info


Ucelený balíček služeb v oblasti marketingových aktivit organizací a společností

Dovolíme si představit další ucelený balíček služeb, a to v oblasti marketingových aktivit organizací a společností. Proč je důležité nepodcenit marketingovou strategii? A v čem spočívá naše pomoc v oblasti marketingu?

číst článek


Kurz Revize norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Pokud Vás trápí, jak připravíte svoji firmu na certifikaci podle nových požadavků ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, tak jsme si dovolili v termínu 19. 06. 2018 v Liberci pro Vás připravit praktický workshop

číst článek


Nabídka v oblasti školení

Vzhledem k neustále se měnícím nárokům ekonomického prostředí je formování odborné kvalifikace a neustálé zlepšování úrovně pracovních schopností managementu nutnou „standardní“ součástí každé organizace, která chce úspěšně v dlouhodobém časovém horizontu fungovat a prosperovat ...

číst článek


Sledujte nás