Strategické plánování, programování, dotace, projektová činnost

Strategické plánování Programování Dotace Projektová činnost

Strategické plánování je důležitým nástrojem pro dosahování cílů a efektivní řízení jakékoli organizace (firemní klientela, i veřejný či neziskový sektor). Pomůžeme Vám identifikovat Vaše slabé i silné stránky, ohrožení a příležitosti rozvojového potenciálu. Na základě faktické analýzy prostředí a Vaší zpětné vazby připravíme Vaši rozvojovou strategii, součástí které bude i databáze prioritních projektových záměrů. Pomůžeme Vám, pokud nám svěříte svou důvěru, s přípravou projektů včetně veškerých potřebných povinných příloh tak, abyste mohli využít dotačních prostředků v rámci aktuálně běžícího programového období.

Naše nabídka služeb pro možnou spolupráci s Vámi:

 • Zpracování sociálně ekonomických analýz, SWOT analýz, analýz problémů a potřeb území;
 • zpracování studií a analýz k problematice rozvoje venkovských regionů, přeshraničních oblastí (českopolské a českoněmecké příhraničí),
 • zpracování koncepčních dokumentů měst a obcí, krajů, místních akčních skupin – zpracování strategií a programů rozvoje, integrovaných nástrojů i akčních plánů;
 • evaluační analýzy naplnění priorit rozvojových dokumentů,
 • sběr projektů v regionech – sestavování indikativních databází (průběžný monitoring a informování subjektů v regionu o vhodných využitelných podporách a dotacích);
 • sběr informací o podpůrných programech a dotacích, zdrojích a opatřeních, zvýhodněných úvěrech,
 • kompletní příprava žádostí o podporu,
 • zpracování studií proveditelnosti a CBA,
 • podpůrná spolupráce při zpracování technické projektové dokumentace k investičním projektům;
 • řízení projektů a odborná pomoc při jejich realizaci (zajištění projektového řízení, finančního řízení či věcného řízení v realizační fázi projektu),
 • administrace dotačních projektů,
 • zajištění administrativní podpory v rámci fáze udržitelnosti projektu

Kontaktujte nás na info@effem.cz. Dohodneme si schůzku, na které:

 • probereme Vaši konkrétní situaci,
 • vyhodnotíme, s čím potřebujete pomoc,
 • navrhneme Vám možná účinná řešení,
 • dohodneme formu spolupráce.

Novinky

Konference

Aktuální nabídka školení

Z naší aktuální nabídky školení si dovolujeme upoutat Vaši pozornost na tři nově otevřené kurzy: Interní audity dle EN ISO 19011:2018, Interní auditor ISO 9001 a Dotační management.

více info


Ucelený balíček služeb v oblasti marketingových aktivit organizací a společností

Dovolíme si představit další ucelený balíček služeb, a to v oblasti marketingových aktivit organizací a společností. Proč je důležité nepodcenit marketingovou strategii? A v čem spočívá naše pomoc v oblasti marketingu?

číst článek


Kurz Revize norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Pokud Vás trápí, jak připravíte svoji firmu na certifikaci podle nových požadavků ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, tak jsme si dovolili v termínu 19. 06. 2018 v Liberci pro Vás připravit praktický workshop

číst článek


Nabídka v oblasti školení

Vzhledem k neustále se měnícím nárokům ekonomického prostředí je formování odborné kvalifikace a neustálé zlepšování úrovně pracovních schopností managementu nutnou „standardní“ součástí každé organizace, která chce úspěšně v dlouhodobém časovém horizontu fungovat a prosperovat ...

číst článek


EFFeM na Facebooku